O održavanju sve isporučene opreme se staraju timovi naših stručnjaka.

Obezbeđeni su svi rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku

Za svu opremu je obezbeđena obuka. Mesto ćete izabrati Vi. Kod Vas, nas ilil kod proizvođača.

Sva uputstva za upotrebu su prevedena na srpski jezik.